Mina böcker med i ”En baddare till pod”

Jag blev inbjuden att spela in ett podavsnitt! Det är Ghila Lammers som gärna vill ha med ett avsnitt om mina böcker i sin pod ”En baddare till pod”. Den handlar om historia och kultur med dragning åt Kungälv. Vi pratade vikingatid, vikingagård, Nordisk mytologi, träd, sägner, skrock och gamla spöken. Den ruggiga historien om spädbarnsliket som hittades år 1813 kommer med, liksom tankarna kring de 12 lass silverpenningar som i forna dagar gick genom isen och blev borta. Avsnittet sänds om tre veckor.

#de_nio_varldarna #lernberger_reklam #kungalvshistoria #enbaddaretillpod #historia #inspelningpågår #noatunforlag