Rynkor & Bark

Författaren heter Linnéa Jägrud och är en erfaren skogsbiolog och verksam i Västsveriges skogar. Boken är en humanistisk lek med ekologin, där humor får en roll för att förklara hur träd växer och hur de fungerar i skogen. Genom at blanda orden och leka med meningsuppbyggnaderna får författaren läsaren att förväxla rötter med fötter och rynkor med bark.

Genom hela boken finns ett stråk av gemenskap, att träd och människor har stora likheter. Den underliggande grundtanken är att vi behöver ta bättre hand om vår planet. Ett sätt att motivera till detta är att man kan identifiera sig med träd och med skog. Boken Rynkor och Bark är uppbyggd så att man som läsare kan leta upp sin trädpersonlighet, eftersom varje trädslag enligt boken har en personlighet. Denna personlighet grundar sig på hur trädet agerar med sin omgivning; hur det växer, vilka som trivs i dess skugga och vilka som kan leva tillsammans med trädet. En del träd är mer egoistiska och en del är mer generösa. Trädet bok är till exempel ett byråkratgrå streberträd medan körsbäret är den eleganta damen med röda örhängen.

”Sammantaget är detta en egenvinklad bok där kunskapen om träden allt som oftast målas fram med inslag av humoristiska penseldrag.” – BTJ

Boken är inbunden och rejäl, med färgfoton i naturens alla kulörer. Den är 128 sidor lång och består av kortare texter om varje trädslag, skrivet så att man medvetet missförstår och tänker på människor istället. Rynkor och Bark har fått mycket fin respons och är älskad av många. En perfekt gåva till den som gillar träd. Boken kostar 150 kronor plus porto. Beställ genom att skicka ett e-brev till noatunforlag@gmail.com

Recension från BTJ:

Författaren förklarar i förordet att syftet med att ge ut denna bok är hennes önskan att ”underblåsa vår starka kärlek till träden”. Det är en personlig bok, läsaren blir genom textens smått eget tonläge förd in i en enskild biologs, tillika jägmästares, personliga förhållningssätt till träden i landskapet. Tjugo olika trädslag porträtteras under
samlingsrubriken Personligheter. Alen beskrivs exempelvis som en försmådd ungmö, medan trädet boken är en streber som strävar efter ljuset. Detta enligt författarens syn på saken, eller så vill hon bara att vi ska beröras och få oss att reflektera. Linnea Jägruds eget personliga sätt att närma sig trädvärlden lyser igenom i texterna, det kan
kännas både fräscht, men en aning skruvat ibland. Ett stort antal belysande och roliga fotografier kompletterar eller ersätter orden. Sammantaget är detta en egenvinklad bok där kunskapen om träden allt som oftast målas fram med inslag av humoristiska penseldrag.