Rynkor & Bark

Författaren heter Linnéa Jägrud och är en erfaren skogsbiolog och verksam i Västsveriges skogar. Boken är en humanistisk lek med ekologin, där humor får en roll för att förklara hur träd växer och hur de fungerar i skogen. Genom at blanda orden och leka med meningsuppbyggnaderna får författaren läsaren att förväxla rötter med fötter och rynkor med bark.

Genom hela boken finns ett stråk av gemenskap, att träd och människor har stora likheter. Den underliggande grundtanken är att vi behöver ta bättre hand om vår planet. Ett sätt att motivera till detta är att man kan identifiera sig med träd och med skog. Boken Rynkor och Bark är uppbyggd så att man som läsare kan leta upp sin trädpersonlighet, eftersom varje trädslag enligt boken har en personlighet. Denna personlighet grundar sig på hur trädet agerar med sin omgivning; hur det växer, vilka som trivs i dess skugga och vilka som kan leva tillsammans med trädet. En del träd är mer egoistiska och en del är mer generösa. Trädet bok är till exempel ett byråkratgrå streberträd medan körsbäret är den eleganta damen med röda örhängen.

Trädet bok är till exempel ett byråkratgrå streberträd medan körsbäret är den eleganta damen med röda örhängen.

Beställ boken här.